Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”

W dniach 26-27 kwietnia 2017 roku w Gdańsku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia” pt. „Oględziny miejsc katastrof i przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz identyfikacja ofiar” zorganizowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń oraz informacji na temat obowiązujących procedur regulujących postępowanie zespołów oględzinowych w Polsce i w innych państwach. Zostały przedstawione i omówione podstawowe zasady identyfikacji ofiar zamachów terrorystycznych i katastrof w opracowanych przez Interpol wytycznych DVI (Disaster Victim Identification), a także przedstawiono współpracę i współdziałanie służb o różnych kompetencjach.

Integralnym elementem Konferencji były pokazy oględzin miejsca zdarzenia o charakterze masowym, na przykładzie zamachów terrorystycznych z użyciem pojazdu ciężarowego. Grupę oględzinową tworzyli: policjanci z czeskiego zespołu Disaster Victim Identification, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego oraz pionu dochodzeniowo – śledczego z Gdyni, biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, technicy kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni oraz lekarz z Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku. Pokazy te cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, a także wystawców i zwiedzających targi EUROPOLTECH.

Konferencja zgromadziła blisko 200 uczestników, w tym przedstawicieli Policji, Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury i Sądów oraz Uczelni Wyższych z kraju, a także przedstawicieli z Gruzji, Malty, Szwajcarii, Słowacji, Czech, Litwy, Szwecji, Estonii, Rumunii, Danii, Belgii, Finlandii, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Tajlandii, Chin i Stanów Zjednoczonych.

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

- prof. Henry C. Lee, Uniwersytet w New Haven – Nowoczesne podejście do czynności podejmowanych na miejscu zdarzenia

- dr Serge Eko, Interpol – Zdarzenia o charakterze masowym i procedury identyfikacji ofiar katastrof w standardzie DVI – kluczowa rola INTERPOLU;

- Christian Decobecq, Head of DVI unit in Belgium – Przedstawienie procesu zarządzania punktem przechowywania zwłok na przykładzie zamachów w Brukseli;

- prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst – Ofiary terroryzmu;

- mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji –  Innowacje w badaniach genetycznych wspierające wymiar sprawiedliwości;

- dr Jarosław Piątek, Zakład Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – Identyfikacja ofiar zdarzeń masowych. Doświadczenia własne;

- Marek Pasionek, Zastępca Prokuratora Generalnego– Rola prokuratora na miejscu przestępstwa o charakterze terrorystycznym;

- prof. Peter Valentin, Uniwersytet w New Haven – Identyfikacja ludzkich szczątków na przykładzie ofar huraganu Katrina;

- Tadeusz Ryś, Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – Współpraca Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych z Prokuraturą i Policją na miejscu wypadku i w późniejszym okresie postępowania wyjaśniającego przyczyn zdarzeń kolejowych;

- prof. dr hab. Violetta Kwiatkowska – Wójcikiewicz, kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Oględziny miejsca zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

- Piotr Peksa, Centralne Biuro Śledcze Policji – Zamachy bombowe w środkach komunikacji masowej - studium przypadku;

- insp. Grzegorz Baczyński, Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji – Współdziałanie służb na miejscu katastrofy kolejowej;

- Adam Szyszka, Prezes Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych – Postępowanie ratownicze w zdarzeniach z dużą ilością poszkodowanych;

- insp. Adam Frankowski, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz podinsp. Artur Dębski, Koordynator zespołu wsparcia teleinformatycznego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Zabezpieczenie śladów kryminalistycznych system oznaczania, ewidencji oraz śledzenia obiegu materiału dowodowego;

- zespół prawny Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Wykorzystanie efektów pracy zespołu oględzinowego w postępowaniu sądowym.

 

Powrót na górę strony