Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji

W dniu 25 kwietnia 2017 roku w Gdańsku odbyła się odprawa kierownictwa CLKP z naczelnikami laboratoriów komend wojewódzkich policji i Komendy Stołecznej Policji.

W odprawie uczestniczyli p.o. Dyrektor CLKP insp. Adam Frankowski, p.o. Zastępca Dyrektora kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, kierownicy zakładów merytorycznych CLKP oraz naczelnicy z LK KWP/KSP.

W czasie spotkania omówiono regionalizację wykonywanych badań i czynności biegłych oraz czynności certyfikowanych specjalistów, zmiany do Zarządzenia nr 3 KGP, działalność laboratoriów kryminalistycznych w 2016 r., a także plany na 2017 r.

Powrót na górę strony