Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedświąteczne spotkanie wielkanocne służb w KGP

W dniach 11-12 kwietnia br. w Komendzie Głównej Policji odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej oraz uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych z udziałem ministra i wiceministrów MSWiA, kadry kierowniczej KGP, CBŚP, przedstawicieli służb mundurowych oraz zaproszonych gości. Były podziękowania, życzenia oraz tradycyjny wielkanocny poczęstunek.

Podczas narady omawiano tematy związane z używaniem paralizatorów przez policjantów OPP; adaptacją zawodową policjantów przyjętych do służby w OPP; odejściem ze służby w trakcie szkolenia podstawowego; doborem do służby w Policji; finansowaniem profilaktyki; systemem szkoleń w Policji; stanem współpracy międzynarodowej oraz regionalizacją badań w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Następnego dnia w sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne służb podległych MSWiA. W spotkaniu wzięli udział: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Podsekretarze Stanu w MSWiA: Jakub Skiba oraz Sebastian Chwałek, kadra kierownicza Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji i poszczególnych komend wojewódzkich, przedstawiciele służb mundurowych, wojska, duchowieństwa, środowisk naukowych, Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Związków Zawodowych, oficerowie łącznikowi oraz policjanci i pracownicy służb. Obecni byli również szefowie służb podległych MSWiA: Komendant Główny Straży Granicznej płk. Marek Łapiński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski, p.o. szefa Biura Ochrony Rządu płk. Tomasz Kędzierski oraz szefowie pozostałych służb i zaproszeni goście. Duchowieństwo reprezentowali Ordynariusz Wojska Polskiego ks. Biskup dr Józef Guzdek, Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot i Naczelny Kapelan Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. płk. Mirosław Wola.

Świąteczne życzenia wielkanocne wszystkim zebranym złożyli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

W spotkaniu uczestniczył p.o. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. Adam Frankowski.

Powrót na górę strony