Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty w ramach Partnerstwa Wschodniego

Data publikacji 04.04.2017

W dniach 29–31 marca 2017 roku CLKP odbyły się warsztaty w ramach Partnerstwa Wschodniego (Eastern Partnership Police Cooperation Program), dotyczące badań chemicznych metodą chromatografii cieczowej (HPLC) sprzężonej ze spektrometrią masową typu Q-TOF.

W warsztatach uczestniczyło dwóch przedstawicieli The State Scientific Research Forensic Centre (SSRFC) z Kijowa na Ukrainie oraz dwoje przedstawicieli Zakładu Chemii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - dr Robert Bachliński i nadkom. Małgorzata Galarda. Goście z Ukrainy zapoznali się ze stosowanymi w Zakładzie Chemii CLKP metodykami badawczymi narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych. Spotkanie służyło również wymianie poglądów i doświadczeń związanych z badaniami chemicznymi prowadzonymi w ukraińskich i polskich laboratoriach kryminalistycznych.

Powrót na górę strony