Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie przedstawicieli Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA

Data publikacji 30.01.2017

W dniu 26 stycznia 2017 roku w Brukseli (Belgia) odbyło się zorganizowane przez eu-LISA spotkanie przedstawicieli Grupy Doradczej Eurodac eu-LISA, Komisji Europejskiej oraz Prezydencji (MT).

Warsztaty dotyczyły trwających na poziomie unijnym negocjacji w zakresie nowelizacji przepisów Eurodac. Wzięli w nim udział przedstawiciele Państw Członkowskich UE, Komisji Europejskiej, Prezydencji oraz członkowie eu-LISA. Miało ono na celu wypracowanie założeń technicznych dotyczących możliwości wprowadzania do systemu Eurodac informacji zawierających kopie paszportów oraz przeszukiwania danych alfanumerycznych na rzecz ochrony porządku publicznego. Ponadto omawiane były zagadnienia dotyczące kontroli jakości danych wprowadzanych do systemu, ujednolicenia wykazu statystyki operacyjnego funkcjonowania systemu oraz utworzenia podgrupy, której zadaniem będzie rozpoczęcie prac związanych z przetwarzaniem obrazów twarzy w systemie Eurodac.

Stronę polską podczas spotkania reprezentowała st. asp. Małgorzata Walecka, specjalista z Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Powrót na górę strony