Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Rady Naukowej CLKP „Nowoczesne metody w identyfikacji pojazdów”

Data publikacji 27.01.2017

W dniu 27 stycznia 2017 roku odbyło się seminarium Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji pt. „Nowoczesne metody w identyfikacji pojazdów”.

Podczas seminarium biegli z policyjnych laboratoriów kryminalistycznych kwp/KSP zapoznali się z metodami i sprzętem stosowanym do badań oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów. Przedstawione urządzenia i metody ich wykorzystania zostały opracowane w projekcie badawczym „Pozyskiwanie do celów procesowych informacji zakodowanych w podzespołach elektronicznych pojazdów i maszyn roboczych” (PODZESPOŁY), obecnie realizowanym przez CLKP. Wykłady wygłosili mł. insp. Krzysztof Ćwik – Kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP, podkom. Robert Mróz i asp. Krzysztof Biskup – specjaliści z Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP oraz Katarzyna Kozak i Tomasz Sadowski – przedstawiciele firmy TOMSAD, która należy do konsorcjum naukowego realizującego projekt.

Powrót na górę strony