Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia o współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych

Data publikacji 13.01.2017

W dniu 13 stycznia 2017 roku między Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji a Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie zostało zawarte porozumienie o współpracy.

W dniu 13 stycznia 2017 roku insp. Adam Frankowski, p.o. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych podpisali porozumienie w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej, w ramach którego strony będą dążyć między innymi do wspólnej realizacji projektów badawczych, organizacji konferencji i seminariów naukowych oraz przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym.

Powrót na górę strony