Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych i korupcji”

Data publikacji 13.01.2017

W dniu 11 stycznia 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Zapobieganie i wykrywanie nadużyć finansowych i korupcji” zorganizowana przez Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju.

Uczestnikami spotkania byli pracownicy instytucji systemu wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020, tj. Instytucji Zarządzającej, Urzędów Wojewódzkich oraz wspólnych sekretariatów. Wykłady wygłosili zaproszeni przez Ministerstwo Rozwoju eksperci z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury Krajowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Fundacji Batorego.

W przedsięwzięciu z ramienia CLKP w charakterze prelegenta udział wzięła asp.sztab. Anna Jachimczak z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP, która wygłosiła referat pt. „Weryfikacja autentyczności dokumentów urzędowych”.

Powrót na górę strony