Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli CLKP na Uniwersytecie New Haven oraz w Kwaterze Głównej Policji miasta Nowy Jork

Data publikacji 21.12.2016

W dniach 12-14 grudnia 2016 roku delegacja CLKP złożyła oficjalną wizytę na Uniwersytecie New Haven w celu podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy naukowej i wymiany szkoleniowej w dziedzinie nauk kryminalistycznych.

Przedstawiciele obu instytucji omówili swoje dotychczasowe doświadczenia i realizowane projekty w zakresie badań biologicznych i chemicznych, jak również przedyskutowali możliwości wspólnej współpracy. Strona amerykańska zaproponowała CLKP udział w projekcie dotyczącym wykorzystania przenośnych urządzeń do szybkiego oznaczania profili DNA (Rapid DNA) na przejściach granicznych. Delegacja miała okazję zwiedzić Wydział ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych, zapoznać się z dostępnym sprzętem badawczym i budynkami dydaktycznymi, przeznaczonymi do prowadzenia ćwiczeń dla przyszłych techników kryminalistyki, oraz wymienić się doświadczeniami z personelem naukowym Wydziału. 

W dniu 13 grudnia 2016 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem New Haven, który reprezentował prof. Mario Gaboury, a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, reprezentowanym przez Dyrektora CLKP insp. Adama Frankowskiego.

Ponadto kierownictwo CLKP odwiedziło Laboratorium Kryminalistyczne Stanu Connecticut, znajdujące się w mieście Meriden. Personel laboratorium zaprezentował m.in. pracownie badań chemicznych i daktyloskopijnych, analizy DNA, badań dokumentów oraz łusek i pocisków, jak również kolekcję broni palnej, używanej do badań porównawczych. Podczas spotkania zapoznano się także z dokumentacją sporządzaną przez ekspertów podczas wykonywania ekspertyz.

W dniu 15 grudnia 2016 roku delegacja CLKP odwiedziła Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku, gdzie dyskutowano o sytuacji Polonii w Stanach Zjednoczonych. Następnie przedstawiciele laboratorium złożyli wizytę w Siedzibie Głównej Policji Miasta Nowy Jork, gdzie zapoznano się z zakresem działań policji nowojorskiej oraz centrum dowodzenia, które pomaga monitorować wydarzenia nie tylko w Nowym Jorku, ale również na całym świecie.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali: Dyrektor CLKP, insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska oraz Specjalista Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP Katarzyna Zwierzyk.

Powrót na górę strony