Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Festiwal Kryminalistyki w Warszawie

W dniach 28–30 września 2016 roku na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbył się Międzynarodowy Festiwal Kryminalistyki.

Jednym z wydarzeń festiwalu była 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kryminalistyka i Ekspertologia Sądowa: Nauka, Studia, Praktyka". W zamierzeniu organizatorów konferencja miała być platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki kryminalistycznej i środowiskami zawodów prawniczych, organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości z różnych krajów.

W konferencji udział wzięli insp. Adam Frankowski, Kierownik Instytutu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. Małgorzata Kwietniewska, Zastępca Dyrektora CLKP oraz podkom. Anna Przewor Kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP.

Powrót na górę strony