Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie „Funkcjonowanie znowelizowanych przepisów postępowania karnego w praktyce dochodzeniowo-śledczej”

W dniach 27-29 września 2016 roku w Juracie odbyło się szkolenie organizowane przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji skierowane do naczelników lub zastępców naczelników nadzorujących pracę dochodzeniowo-śledczą w komendach wojewódzkich/stołecznej policji, naczelników laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich i KSP oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Wykłady poświęcone były wielu aspektom funkcjonowania przepisów regulujących postępowanie przygotowawcze w odniesieniu do zmian jakie zostały wprowadzone lipcową i kwietniową nowelizacją procedury karnej. W ramach szkolenia przedstawiono również zagadnienia dotyczące baz danych DNA i AFIS oraz mierników Komendanta Głównego Policji. Wykłady, z ramienia CLKP, prowadziły mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii CLKP, podinsp. Edyta Kot, Zastępca Kierownika Zakładu Daktyloskopii CLKP oraz nadkom. Elżbieta Marciniak Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Zarządzania Jakością.

W szkoleniu udział wziął Kierownik Instytutu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji  insp. Adam Frankowski oraz kierownicy zakładów merytorycznych CLKP.

Powrót na górę strony