Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP na wyższe stopnie policyjne oraz przyznanie funkcjonariuszom i pracownikom CLKP medali i odznak

W dniu 26 lipca 2016 roku w Komendzie Głównej Policji w Sali Generalskiej odbyła się uroczystość mianowania funkcjonariuszy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji na wyższe stopnie policyjne. Policjantom i pracownikom zatrudnionym w CLKP przyznane zostały również medale i odznaki za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, długoletnią służbę, a także wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

Z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji insp. Andrzeja Szymczyka odznaczenia medale i akty mianowania na stopnie policyjne odebrali:

Stopień podinspektora policji:
nadkom. Ewa Kadyjewska
nadkom. Ewa Lazanowicz
 
Stopień komisarza policji:
podkom. Krzysztof Rusin

Stopień aspiranta sztabowego policji:
st. asp. Izabela Dec
st. asp. Anna Jachimczak
 
Stopień starszego aspiranta policji:
asp. Aneta Czapnik
asp. Małogorzata Walecka

Stopień aspiranta policji:
mł. asp. Piotr Gajewski
mł. asp. Stanisław Grabowski
mł. asp. Grzegorz Kiczyński
mł. asp. Barbara Rafał
mł. asp. Anna Rączkowska

Stopień młodszego aspiranta policji:
sierż. szt. Anna Mróz
sierż. szt. Małgorzata Wasilewska

Stopień starszego sierżanta policji:
sierż. Jakub Bosik
sierż. Łukasz Cichosz
 
Stopień starszego posterunkowego policji:
post. Ewa Siedlecka

Złotą odznakę „Zasłużony Policjant”:
podinsp. Alicja Olek

Srebrną odznakę „Zasłużony Policjant”:
asp. szt. Adam Kowalski
 
Brązową odznakę „Zasłużony Policjant”:
podinsp. Ewa Kadyjewska
podkom. Anna Przewor

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę:
podinsp. Donata Kłosowska
podinsp. Jerzy Pietkiewicz
 
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę:
kom. Renata Zbieć-Piekarska
kom. Hubert Deptuła
asp. szt. Marcin Kopeć

Brązowy Medal za Zasługi dla Policji:
Anna Trynda
Robert Bachliński
Artur Bujak
Tomasz Szacoń
st.chor. SG Dariusz Plaga

 

 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
 • Uroczystość mianowania funkcjonariuszy CLKP
Powrót na górę strony