Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta prof. Mario Gaboury, Dziekana Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych, Uniwersytet w New Haven, USA w CLKP

Kierownik Instytutu Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, insp. Adam Frankowski oraz Zastępca Dyrektora, insp. Małgorzata Kwietniewska gościli w dniu 18.07.2016 roku w siedzibie CLKP prof. Mario Gaboury, Dziekana Wydziału ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Nauk Kryminalistycznych, Uniwersytet w New Haven, USA oraz Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji, insp. Andrzeja Szymczyka, który uświetnił swoją obecnością spotkanie.

W trakcie spotkania omówiono możliwości współpracy naukowej i wymiany szkoleniowej w takich dziedzinach, jak m.in. szybkie uzyskiwanie profili DNA (tzw. „Rapid DNA“) i wprowadzanie ich do odpowiednich baz danych DNA (CODIS), doświadczenia w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnego handlu tzw. “dopalaczami“, proces kształcenia i doskonalenia zawodowego techników kryminalistyki oraz innowacje technologiczne, wykorzystawane przez policyjnych specjalistów podczas oględzin miejsca zdarzenia.

Ustalono, że w najbliższym czasie przygotowany zostanie list intencyjny w sprawie współpracy naukowej i wymiany szkoleniowej w zakresie nauk kryminalistycznych między CLKP a Uniwersytetem w New Haven, USA.

Należy podkreślić, że prof. Mario Gaboury otrzymał Złoty Medal za Zasługi dla Policji za rozwijanie i promowanie współpracy oraz wymiany szkoleniowej z polską Policją. Medal wręczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Mariusz Błaszczak podczas tegorocznych, centralnych obchodów Święta Policji na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

  • Wizyta prof. Mario Gaboury
  • Wizyta prof. Mario Gaboury
  • Wizyta prof. Mario Gaboury
  • Wizyta prof. Mario Gaboury
Powrót na górę strony