Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele CLKP uczestniczyli w Centralnych Obchodach Święta Policji w Warszawie

Kierownik Instytutu Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, insp. Adam Frankowski oraz Kierownik Zakładu Biologii, podinsp. dr Magdalena Spólnicka w dniu 16 lipca 2016 roku uczestniczyli w obchodach Święta Policji w Warszawie, które rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w intencji poległych policjantów.

Centralne uroczystości z okazji Święta Policji tradycyjnie odbyły się na Zamku Królewskim, gdzie wręczano medale, odznaczenia i nominacje na wyższe stopnie oficerskie. Dr Magdalena Spólnicka otrzymała z rąk Komendanta Głównego Policji nominację na stopień młodszego inspektora.

Wsród przybyłych gości byli m.in. pan Jarosław Brysiewicz - Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pani Elżbieta Witek - Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefowa Gabinetu Politycznego Premiera, pełniąca funkcję Rzecznika Rządu, pan Mariusz Błaszczak - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki, kierownictwo Komendy Głównej Policji w Warszawie, Komendanci Wojewódzcy Policji, policjanci i pracownicy cywilni Policji, przedstawiciele innych służb mundurowych i duchowieństwa oraz goście z zagranicy.

Z kolei na Placu Piłsudskiego odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów oraz promocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nominacje na pierwszy stopień oficerski - podkomisarza Policji otrzymali Artur Buda z Zakładu Daktyloskopii oraz Marek Gałęziowski z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych. Na placu apelowym wręczono także statuetki dla laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł”. W ceremonii na Placu Piłsudskiego uczestniczył pan Andrzej Duda – Prezydent RP.

Uroczystości zakończono złożeniem wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie uroczystą defiladą pododdziałów Policji i promowanych oficerów.

  • Święto Policji w Warszawie
  • Święto Policji w Warszawie
  • Święto Policji w Warszawie
  • Święto Policji w Warszawie
  • Święto Policji w Warszawie
  • Święto Policji w Warszawie
  • Święto Policji w Warszawie
  • Święto Policji w Warszawie
  • Święto Policji w Warszawie
Powrót na górę strony