Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Dnia 28 czerwca 2016 roku w Sali Konferencyjnej Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Małgorzata Kwietniewska, Przewodniczący Rady Naukowej CLKP prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, prof. dr hab. Ewa Bulska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr Renata Zbieć-Piekarska, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, kierownicy zakładów CLKP i naczelnicy LK KWP/KSP.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr Renata Zbieć-Piekarska odczytała Decyzję nr 134 Dyrektora CLKP z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 19 kandydatów z 10 specjalności kryminalistycznych:


Badania zapisów wizualnych:
sierż. szt. mgr Paweł DĄBROWSKI – LK KSP
st. asp. mgr Piotr MROCZKOWSKI – LK KWP w Bydgoszczy


Badania informatyczne:
sierż. mgr Emil HAĆ – LK KWP w Lublinie
mgr inż. Bartosz RAPICKI – LK KWP w Bydgoszczy
mgr inż. Dariusz ŁOJEK – LK KWP w Bydgoszczy
mgr Magdalena PLISZKA – LK KWP w Gdańsku


Techniczne badania dokumentów:
asp. szt. mgr Wojciech CYPLIK – LK KWP w Gdańsku


Badania poligraficzne:
st. asp. mgr Beata JARSZAK – LK KWP w Katowicach
st. sierż. mgr Anna KOZAK – LK KWP w Białymstoku


Badania broni i balistyka:
podkom. mgr Dominik DZIURZYŃSKI – LK KWP we Wrocławiu
sierż. mgr inż. Marek TOPYŁA – LK KWP w Lublinie


Badania wypadków drogowych:
asp. mgr Grzegorz KAMIŃSKI – LK KWP w Olsztynie


Badania chemiczne:
sierż. szt. mgr Joanna KIEŻUŃ – LK KWP w Gorzowie Wlkp.


Genetyka sądowa:
st. sierż. mgr inż. Agnieszka CIENKIERA – LK KWP w Lublinie
mgr Piotr SIERPIŃSKI – LK KWP w Olsztynie


Badania daktyloskopijne:
mł. asp. mgr inż. Tomasz MACIĄG – LK KWP w Szczecinie
sierż. szt. mgr Radosław RUTKOWSKI – LK KWP w Olsztynie


Badania traseologiczne:
sierż. szt. mgr inż. Andrzej GWIZDAŁA – LK KWP w Rzeszowie
mł. asp. mgr Katarzyna WINIARSKA – LK KWP w Opolu

Świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych kandydatom na biegłych wręczyli I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk i Zastępca Dyrektora CLKP insp. Małgorzata Kwietniewska.
Szczególne wyróżnienie za najlepiej zdany egzamin końcowy z rąk Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i I Zastępcy Komendanta Głównego Policji odebrali biegła ze specjalności badania informatyczne mgr Magdalena Pliszka z LK KWP w Gdańsku oraz biegły ze specjalności badania traseologiczne sierż. szt. mgr inż. Andrzej Gwizdała z LK KWP w Rzeszowie. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu „Metodyka kształcenia dorosłych: adaptacja zawodowa w relacji uczeń–mistrz” wygłoszonego przez podinsp. Annę Duszyńską, biegłego z zakresu badań chemicznych Zakładu Chemii CLKP. W drugiej części uroczystości swój wykład dotyczący wpływu nowelizacji kpk na przebieg postępowania przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.

 

 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
 • Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
  Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych
Powrót na górę strony