Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

W dniach 15-17 czerwca 2016 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma. Jest to Sympozjum o randze międzynarodowej, uczestniczyli w nim goście m.in. z Kanady, Brazylii, Indii, Rumunii, Ukrainy, Litwy, Włoch.

W czasie trwania sympozjum poruszano tematykę związaną z klasycznym jak i technicznym badaniem dokumentów. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowościami technicznymi ułatwiającymi codzienną pracę biegłym oraz okazję do wymiany doświadczeń zawodowych. Zakład Badań  Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP reprezentowała kierownik Zakładu  podkom.  mgr Anna Przewor oraz nadkom. mgr Ewa Lazanowicz, podkom. mgr Anna Sokal-Błaszczuk oraz mgr Beata Goc.

  • Sympozjum
Powrót na górę strony