Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Partnerstwo Wschodnie

W dniach 16–17 czerwca 2016 roku w Warszawie zgodnie z założeniami Programu Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego odbył się kolejny cykl seminaryjny, w którym wzięli udział przedstawiciele organów ścigania z Armenii, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Spotkanie było jednym z elementów realizacji idei Programu Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego, którą jest wsparcie służb porządku publicznego Armenii, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej w wymiarze praktycznym, ich współdziałanie z organami porządku publicznego Unii Europejskiej oraz zacieśnienie współpracy w regionie pomiędzy tymi państwami.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z formalnoprawnymi zasadami funkcjonowania polskich policyjnych baz danych, najważniejszymi kierunkami rozwoju polskiej kryminalistyki, projektami badawczymi realizowanymi w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i zasadami przyznawania akredytacji w zakresie badań DNA i daktyloskopijnych przedstawionymi przez kierownictwo i pracowników CLKP.
 

  • Partnerstwo Wschodnie
Powrót na górę strony