Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska uzyskała operacyjność z Węgrami w zakresie automatycznej międzynarodowej wymiany danych daktyloskopijnych

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. wymiany danych daktyloskopijnych, znajdujący się w Zakładzie Daktyloskopii CLKP, od 16 czerwca 2016 roku rozpoczął automatyczną międzynarodową wymianę danych daktyloskopijnych z Węgrami.

Obecnie Polska prowadzi wymianę danych daktyloskopijnych z Austrią, Republiką Czeską, Bułgarią, Litwą, Belgią, Maltą, Cyprem, Niemcami, Rumunią, Węgrami oraz ze Słowacją i Słowenią. W fazie testów są połączenia z Holandią i Finlandią.
Powrót na górę strony