Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe spotkanie dotyczące zwalczania przestępczości samochodowej

W dniach 8-10 czerwca br. w ośrodku szkoleniowym CUL Olimpia-Jowisz w Poznaniu odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące zwalczania przestępczości samochodowej, połączone z obsługą aplikacji związanej z identyfikacją pojazdów „Forensic Aid for Vehicle Identification – FAVI”.

W warsztatach uczestniczyło około 100 osób, w tym 30 z zagranicy z następujących krajów: Austria, Białoruś, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia (Europol), Irlandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Węgry, Włochy, USA.

Wśród uczestników krajowych poza biegłymi z zakresu badań mechanoskopijnych z CLKP i laboratoriów kryminalistycznych kwp/KSP znajdowali się przedstawiciele Biura Łączności i Informatyki, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i Biura Kryminalnego KGP, wydziałów do zwalczania przestępczości samochodowej KSP i KMP w Poznaniu, Straży Granicznej i Służby Celnej. Poza znaczną liczbą wystąpień dotyczących możliwości wykorzystania i obsługi systemu FAVI zaprezentowano również inne programy i aplikacje wspomagające zwalczanie przestępczości samochodowej, takie jak EuVID, FADA oraz system kamer rozpoznających numery rejestracyjne pojazdów wykorzystywany przez policję w Nowym Jorku. W trakcie spotkania przedstawiciele BKA w Wiesbaden wręczyli polskim użytkownikom nową edycję programu EuVID 2016.

W trakcie warsztatów zaprezentowano również wystąpienia dotyczące badań dokumentów związanych z przestępczością samochodową, które przedstawili specjaliści z Hiszpanii (ARIKI Group), Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.

Ze względu na znaczną liczbę gości zagranicznych całość spotkania przeprowadzono w języku angielskim.

  • Poznań
  • Poznań
  • Poznań
  • Poznań
  • Poznań
  • Poznań
  • Poznań
  • Poznań
  • Poznań
Powrót na górę strony