Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CODIS Users and ENFSI DNA Working Group Meetings

W dniach 26–29 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbywa się spotkanie użytkowników CODIS oraz czterdzieste spotkanie Grupy Roboczej ENFSI DNA.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele państw zrzeszonych w ENFSI oraz delegaci instytucji współpracujących z ENFSI z krajów pozaeuropejskich zajmujący się badaniami z zakresu medycyny sądowej.
Spotkanie ENFSI DNA dotyczyło w tym roku najważniejszych zagadnień związanych z analizą wyników badań DNA, automatyzacji procesów badawczych, gromadzenia, przetwarzania i skutecznego wykorzystania wyników uzyskanych z badań genetycznych z zastosowaniem programu CODIS oraz najnowszych kierunków badawczych w kryminalistycznych badaniach genetycznych.
Powrót na górę strony