Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie we Włoszech specjalistów w zakresie badań autentyczności dokumentów zabezpieczonych przed fałszerstwem w ramach CEPOL Course 38/2016 „New Technologies to detect false documents”

Data publikacji 28.04.2016

W dniach 19–22 kwietnia 2016 roku odbyło się w Rzymie międzynarodowe szkolenie dla funkcjonariuszy Policji zajmującymi się kontrolą dokumentów oraz zaawansowanymi badaniami laboratoryjnymi dokumentów. Szkolenie obejmowało swoim zakresem problematykę weryfikacji dokumentów na pierwszej i drugiej linii kontroli oraz kompleksowych badań na trzecim poziomie, czyli laboratoryjnym.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele z Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii i Szwecji. Tematyka szkolenia obejmowała dokumenty podróży w odniesieniu do aktualnej sytuacji migracyjnej w Europie oraz zagrożeń terrorystycznych. Zwrócono uwagę na znaczny wzrost ujawnionych fałszerstw polskich dokumentów wykorzystywanych przez cudzoziemców podczas migracji do państw Europy Zachodniej.  

Uczestnicy szkolenia ćwiczyli rozpoznawanie technik druku, zapoznani zostali z nowymi elementami protekcyjnymi aplikowanymi do dokumentów oraz nowościami w dziedzinie kryptografii w odniesieniu do biometrii w e-dokumentach. Zostały przedstawione statystyki z ostatnich miesięcy dotyczące fałszerstw dokumentów w kontekście migracji cudzoziemców do krajów Unii Europejskiej. Zaprezentowano transformację systemu wydawania dokumentów urzędu stanu cywilnego we Francji oraz przedstawiono metody kontroli dokumentów podróży na bazie doświadczeń funkcjonariuszy z Portugalii. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia w krótkim czasie (1 minuta na 1 dokument) i przy użyciu prostych narzędzi weryfikowali pod kątem autentyczności dokumenty podróży.

CLKP reprezentowała st.asp. Anna Jachimczak z pracowni technicznych badań dokumentów.

Powrót na górę strony