Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„»...wierzymy mocno że wrócisz...« Korespondencja wydobyta z dołów śmierci Charkowa i Miednoje ze zbiorów Muzeum Katyńskiego”

Nakładem Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita ukazała się publikacja przygotowana przez Muzeum Katyńskie „»...wierzymy mocno że wrócisz...« Korespondencja wydobyta z dołów śmierci Charkowa i Miednoje ze zbiorów Muzeum Katyńskiego”.

Jest to opracowanie nieznanych szerszemu gronu odbiorców kartek i listów wydobytych podczas prac sondażowo-ekshumacyjnych w mogiłach Charkowa i Miednoje. Jego  powstanie jest efektem pracy m.in. biegłego z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji kom. Huberta Deptuły.
Dzięki współpracy Muzeum Katyńskiego z biegłym CLKP ze specjalności techniczne badania dokumentów udało się odczytać niewidoczne wcześniej zapiski. Część dokumentów była zachowana w bardzo złym stanie, we fragmentach, treść niektórych zapisów była nieczytelna. Dzięki zastosowaniu nieniszczących metod badania dokumentów udało się ujawnić pozostałości atramentów użytych do wykonania zapisów, a następnie, stosując obróbkę cyfrową ujawnionych zapisów, odczytać dokumenty.
Powrót na górę strony