Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa XVIII Doroczna Sesja Katyńska „Zbrodnia Katyńska. Polska a Rosja. Wyjście z Kryzysu Prawdy”

W dniach 19–20 kwietnia 2016 roku w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbyła się Międzynarodowa XVIII Doroczna Sesja Katyńska „Zbrodnia Katyńska. Polska a Rosja. Wyjście z Kryzysu Prawdy”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN), Centralną Bibliotekę Wojskową (CBW), Muzeum Katyńskie – Oddział Muzeum Wojska Polskiego, Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej (NKHBZK) i Polską Fundację Katyńską (PFK).

Spotkanie było wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń związanych z badaniami dotyczącymi Zbrodni Katyńskiej, które prowadzone są przez historyków oraz biegłych z takich zakresów jak: medycyna sądowa, antropologia, umundurowanie wojskowe i policyjne czy dokumenty. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentował kom. Hubert Deptuła, biegły z zakresu technicznych badań dokumentów, który w swoim referacie „Nowe technologie w odczytywaniu dokumentów ofiar Zbrodni Katyńskiej” zaprezentował wyniki pracy zespołu biegłych ze specjalności techniczne badania dokumentów CLKP nad dokumentami znalezionymi przy zwłokach policjantów i żołnierzy w dołach śmierci Charkowa i Miednoje. Badania te zostały wykonane w 2015 roku na zlecenie Muzeum Katyńskiego w Warszawie i przyczyniły się do identyfikacji dziewięciu do tej pory niepotwierdzonych ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Powrót na górę strony