Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Profesora Phillipa Lyonsa

W dniu 15 kwietnia 2016 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji gościło Dziekana College of Criminal Justice Sam Houston State University prof. Phillipa Lyonsa.

W czasie spotkania z kierownictwem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Dyrektorem CLKP insp. dr. Waldemarem Krawczykiem oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr Renatą Zbieć-Piekarską – omówiono zasady współpracy naukowej pomiędzy instytutem a amerykańską uczelnią. Profesor Lyons zwiedził również zakłady merytoryczne CLKP i rozmawiał z biegłymi na temat ich pracy.
Powrót na górę strony