Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawicieli Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji przebywali z wizytą przedstawiciele Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Państwo Andraka.

W czasie spotkania z kierownictwem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Dyrektorem CLKP insp. dr. Waldemarem Krawczykiem oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr Renatą Zbieć-Piekarską – dyskutowano na temat możliwości nawiązania współpracy pomiędzy instytutem a partnerami amerykańskimi w zakresie badań naukowych, realizacji wspólnych projektów i rozwoju nauk i metod kryminalistycznych.
Powrót na górę strony