Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowoczesnej pracowni daktyloskopijnej w LK KWP w Krakowie

W dniu 24 lutego 2016 roku odbyło się otwarcie zmodernizowanej pracowni daktyloskopijnej w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele małopolskiej Policji – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Andrzej Płatek, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Jacek Fabisiak oraz Naczelnicy Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie mł. insp. Lidia Puchacz i podinsp. Ryszard Szczepanik – a także przedstawiciele kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk, Kierownik Zakładu Daktyloskopii CLKP mł. insp. dr Krzysztof Borkowski i Zastępca Kierownika Zakładu Daktyloskopii CLKP podinsp. Edyta Kot.
Modernizację pracowni przeprowadzono dzięki środkom Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przyznanym laboratorium dzięki staraniom kierownictwa małopolskiej Policji, w tym Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Jacka Fabisiaka, a także wsparciu kierownictwa CLKP, dzięki któremu wyposażono pracownię w najnowocześniejszy sprzęt, w tym komorę cyjanoakrylową.
Powrót na górę strony