Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji do spraw Kryminalnych

W dniu 22 lutego 2016 roku odbyła się odprawa Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji do spraw Kryminalnych. Spotkaniu przewodniczył mł. insp. Andrzej Szymczyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, który pełni obowiązki szefa polskiej Policji. W spotkaniu udział wzięli także Dyrektorzy i wybrani Naczelnicy Biur Komendy Głównej Policji oraz Komendanci Szkół Policji.

Po omówieniu i podsumowaniu zadań, realizowanych przez służbę kryminalną w 2015 roku przedstawiono zasady reorganizacji Biura Służby Kryminalnej KGP, m.in. organizację i zakres działania nowo tworzonych struktur, czyli Biura Kryminalnego KGP oraz Biura Wywiadu Kryminalnego KGP.

Następnie Dyrektor Biura Służby Kryminalnej KGP, insp. Natalia Rost oceniła pracę operacyjną pionu kryminalnego polskiej Policji w ubiegłym roku, a inni funkcjonariusze przedstawili efekty działań Policji w zakresie zwalczania handlu ludźmi, pornografii dziecięcej, poszukiwania zaginionych osób oraz cyberprzestępczości. Dyskutowano także nad realizacją priorytetów Komendanta Głównego Policji w latach 2016-2018 takich, jak zwalczanie przestępczości gospodarczej i skuteczność odzyskiwania mienia, pochodzącego z przestępstw.

Po przewie Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, insp. Renata Skawińska poruszyła problematykę walki z przestępczością w środowisku pseudo-kibiców.

Z kolei Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. Waldemar Krawczyk zaprezentował wyniki pracy laboratoriów kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji w 2015 roku oraz omówił perspektywy rozwoju polskiej kryminalistyki.

P.o. Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP, insp. Przemysław Więcław dokonał przeglądu policyjnych systemów teleinformatycznych, a Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, podinsp. Łukasz Wiliński podjął problem rosnącej fali migracji z krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu do Europy, związany z tym wzrost zagrożenia przestępczością transgraniczną i terroryzmem, a także mówił o potrzebie efektywniejszego wykorzystania systemu SIS II oraz baz danych Interpolu i Europolu w zapobieganiu i zwalczaniu ww. przestępczości.

Podczas ostatniej części odprawy służbowej Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji przypomniał zasady polityki informacyjnej w polskiej Policji, a Komendanci Szkół Policji przedstawili plany szkoleniowe na 2016 rok.

Odprawę Zastępców Komendantów Wojewódzkich Policji do spraw Kryminalnych podsumował i zamknął p.o. Komendanta Głównego Policji mł.insp. Andrzej Szymczyk.

 

Powrót na górę strony