Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium naukowe Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

W dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklicznych seminariów naukowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

Przedstawiciel Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, kom. Hubert Deptuła – biegły z zakresu technicznych badań dokumentów, przybliżył uczestnikom seminarium zagadnienia związane z fałszerstwem dokumentów. W trakcie swojego wystawienia pt. „Fałszerstwa polskich dokumentów na przykładach analizowanych w CLKP” przedstawił stosowane w CLKP metody badawcze dotyczące analizy dokumentów oraz urządzeń i materiałów służących do ich wytworzenia. Dodatkowo omówił typowe techniki wykorzystywane do fałszerstw polskich dowodów osobistych.
Powrót na górę strony