Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

12. edycja seminarium „Kriminalistika v praktickych prikladoch”

W dniach 9–10 lutego 2016 roku w Akademii Policyjnej w Bratysławie odbyło się seminarium „Kryminalistyka w praktyce”, organizowane dorocznie przez Instytut Kryminalistyki Policji Słowackiej dla całego pionu techniki kryminalistycznej w kraju. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono również przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Instytutu Kryminalistyki w Pradze – instytutów współpracujących w ramach porozumienia TRIADA.

W trakcie oficjalnego otwarcia seminarium kom. dr Renata Zbieć-Piekarska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP oraz Agnieszka Łukomska, starszy specjalista WRN CLKP odczytały oraz złożyły na ręce Komendanta Policji Słowackiej oraz Dyrektora Instytutu Kryminalistyki list gratulacyjny z okazji obchodów 25-lecia słowackiego instytutu, podkreślając znaczenie współpracy w ramach TRIADY, a także przekazując wyrazy uznania i życzenia wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów i osiągnięć w dziedzinie kryminalistyki. Podczas uroczystego przyjęcia w pierwszym dniu seminarium stronę polską uhonorowano medalem za zasługi w rozwoju kontaktów między jednostkami, który został wręczony przez Komendanta Policji Słowackiej.

Powrót na górę strony