Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta przedstawiciela Bośni i Hercegowiny

W dniu 2 lutego 2016 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji gościło Ambasadora Bośni i Hercegowiny, Pana Duško Kovačevića.

Wizyta Ambasadora była okazją do omówienia obszarów współpracy pomiędzy Centrum Kryminalistyczno-Technicznym MSW Republiki Serbskiej a Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Centrum zainteresowane jest wymianą doświadczeń w zakresie badań traseologicznych, identyfikacji pocisków i łusek, badań ilościowych, jakościowych i porównawczych substancji psychoaktywnych, klasycznych i technicznych badań dokumentów, administracji baz danych AFIS i CODIS, badań DNA oraz zagadnień związanych z wdrażaniem systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Ambasador przekazał oficjalne podziękowania dla Dyrektora insp. dr. Waldemara Krawczyka za umożliwienie wizyty studyjnej Panu Radenko Novkoviczowi, Dyrektorowi Centrum Kryminalistyczno-Technicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Serbskiej, która odbyła się w dniach 28–30 września 2015 roku. Podczas spotkania Pan Kovačević zapoznał się również ze strukturą CLKP i odwiedził Zakład Broni i Mechanoskopii oraz Zakład Chemii.
Powrót na górę strony