Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta w Armenii w ramach instrumentu pomocy technicznej TAIEX

W dniach 24–27 stycznia 2016 roku w Erywaniu (Armenia) odbyło się spotkanie misji eksperckiej wspierającej implementację zapisów normy ISO 17025 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorujących” do praktyki Centrum Medycyny Sądowej Ministerstwa Zdrowia Armenii.

W trakcie trzydniowego spotkania, zorganizowanego przez Komisję Europejską (TAIEX), reprezentanci CLKP – Dyrektor insp. dr Waldemar Krawczyk oraz nadkom. Żanetta Makowska z Zakładu Biologii CLKP – uczestniczyli w dyskusji na temat metod i procedur wykorzystywanych do uzyskania akredytacji na zgodność z normą ISO 17025. Głównym celem spotkania było wsparcie Centrum Medycyny Sądowej Ministerstwa Zdrowia Armenii w opracowaniu planu i harmonogramu działań w zakresie uzyskania ww. akredytacji, a także podzielenie się doświadczeniem, jakie CLKP ma w zakresie zarządzania jakością, głównie na przykładzie kryminalistycznych badań genetycznych.
Powrót na górę strony