Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty Frontex – eu-LISA „Deployable support to external border crossing registration”

W dniach 27–28 stycznia 2016 roku w Warszawie odbyły się warsztaty zorganizowane przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) oraz Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Teleinformatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA).

Agencja Frontex koordynuje współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi, wspomaga państwa członkowskie m.in. w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych, przeprowadza analizy ryzyka, śledzi rozwój badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych, wspomaga państwa członkowskie w sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy technicznej i operacyjnej na granicach. Aby zapewnić spójność działań, agencja FRONTEX jest w stałym kontakcie z innymi wspólnotowymi i unijnymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo granic zewnętrznych.
Agencja eu-LISA odpowiada m.in., na wniosek Komisji, za monitorowanie prac badawczych oraz realizację projektów pilotażowych w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych. W związku z kryzysem migracyjnym uruchomiony został w Grecji pilotażowy projekt mający na celu wypracowanie wspólnej ścieżki wsparcia państw członkowskich UE w procesie rejestracji uchodźców.
Współpraca eu-LISA z Frontex oraz Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) ma na celu opracowanie sposobów ułatwiających i przyśpieszających rejestrację uchodźców, a także promowanie  standardów rozwiązań technicznych, które mogłyby być w przyszłości wykorzystywane również w innych obszarach / państwach mających podobne problemy.
W czasie warsztatów omawiano sprawy związane z procesem rejestracji uchodźców oraz przesyłaniem danych do systemu centralnego Eurodac. Państwa członkowskie przedstawiły prezentacje dotyczące rozwiązań technicznych wykorzystywanych w procesie rejestracji, używanego w kraju i na granicy sprzętu oraz zastosowanych rozwiązań teleinformatycznych. Ze swoją ofertą uczestników zapoznali przedstawiciele firm, których systemy oraz rozwiązania są wykorzystywane w procesie rejestracji.
W warsztatach brali udział przedstawiciele 22 państw członkowskich UE, Komisji Europejskiej DG HOME, agencji eu-LISA oraz Frontex. Państwo polskie reprezentowali przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w warsztatach udział wzięła Małgorzata Walecka, specjalista z Zakładu Daktyloskopii, w którym znajduje się Krajowy Punkt Dostępu do systemu Eurodac.

 

Powrót na górę strony