Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa "Kradzież tożsamości"

W dniu 19 stycznia 2016 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konferencja naukowa pt. „Kradzież tożsamości”.

Konferencja poświęcona była problematyce kradzieży tożsamości ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań stojących przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości związanych ze ściganiem sprawców tych przestępstw.
Wydarzenie otworzył insp. dr hab. Piotr Bogdalski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który przedstawił współorganizatorów, którymi byli: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie. Insp. dr hab. Piotr Bogdalski przybliżył również uczestnikom cel konferencji i powitał wszystkich uczestników i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się dr Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski i mł. insp. Dariusz Ruciński, radca w Wydziale Organizacji CLKP.
  • T. Muraszko
  • T. Muraszko
  • T. Muraszko
  • T. Muraszko
  • T. Muraszko
  • T. Muraszko
Powrót na górę strony