Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie robocze biegłych ze specjalności badania zapisów wizualnych w ramach porozumienia TRIADA

W dniach 24–26 listopada 2015 roku w słowackim instytucie kryminalistyki w Bratysławie (KEUPZ) odbyło się spotkanie robocze w ramach porozumienia TRIADA dotyczące wykonywania oględzin miejsca zdarzenia z wykorzystaniem dronów.

Podczas spotkania, w którym brali udział przedstawiciele słowackich, czeskich i polskich laboratoriów kryminalistycznych, omawiano możliwości wykorzystania urządzeń typu dron do dokumentowania rozległego miejsca zdarzenia. Przedstawiono również zalety przygotowania dokumentacji w formacie 3D.
Powrót na górę strony