Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dyrektorów laboratoriów kryminalistycznych z Czech, Słowacji i Polski w ramach porozumienia TRIADA

Koniec roku to okazja do podsumowań aktywności w ramach współpracy między laboratoriami kryminalistycznymi z Czech (KUP – Kriminalisticky ustav Praha), Słowacji (KEU PZ – Kriminalisticky a expertizny ustav Policajneho Zboru) oraz Polski (Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji). W tegorocznym spotkaniu, które odbyło się 24–25 listopada w Bratysławie, uczestniczyli dyrektorzy ww. laboratoriów; CLKP reprezentował insp. dr Waldemar Krawczyk.

W trakcie spotkania omówiono działania w ramach TRIADY w roku 2015 oraz opracowano harmonogram przedsięwzięć na 2016 roku. Korzystając z okazji, przedstawiono informacje o realizacji wspólnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a także możliwości aplikowania kolejnych projektów, służących rozwojowi dalszej współpracy w ramach porozumienia.

 

Powrót na górę strony