Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cykl szkoleń poświęconych ocenie wiarygodności dokumentów

Od 28 września do 19 listopada 2015 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przeprowadziło cykl szkoleń zatytułowanych „Fałszerstwa dokumentów urzędowych – ocena wiarygodności dokumentów”.

Podczas sześciu dni przeprowadzono szkolenia dla 274 urzędników mających do czynienia z dokumentacją składaną przez beneficjentów na różnych etapach realizacji projektów, tj. pracowników instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (dwóch departamentów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), instytucji pośredniczących (departamentów innych ministerstw) oraz innych instytucji publicznych (np. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Nafty i Gazu). Urzędników zapoznano z zagrożeniami fałszerskimi w obszarze dokumentów urzędowych oraz wskazano metody pozwalające na dokonanie skutecznej oceny wiarygodności i autentyczności dokumentu. Uczestnicy warsztatów swoją wiedzę zdobytą podczas pierwszej części szkolenia mogli sprawdzić w trakcie zajęć praktycznych, na których analizowali oryginalność dokumentów przygotowanych do ćwiczeń przez prowadzących z CLKP. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP: st. asp. mgr inż. Anna Przewor – kierownik zakładu i asp. mgr Anna Sokal-Błaszczuk (specjalność: klasyczne badania dokumentów) oraz kom. mgr inż. Hubert Deptuła, nadkom. mgr Agnieszka Wierzbicka i st.asp. mgr inż. Anna Jachimczak (specjalność: techniczne badania dokumentów).

 

Powrót na górę strony