Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie robocze ekspertów badań broni i balistyki (Firearms) oraz pozostałości po wystrzale z broni palnej (GSR)

W dniach 3–6 listopada 2015 roku w Limassol (Cypr) odbyło się XXII coroczne spotkanie robocze ekspertów badań broni i balistyki (Firearms) oraz pozostałości po wystrzale z broni palnej (GSR) zorganizowane w ramach podgrupy ENFSI Firearms/GSR we współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Policji Cypryjskiej oraz Głównym Narodowym Laboratorium Kryminalistyczno-Toksykologicznym Ministerstwa Zdrowia Cypru.

W spotkaniu wzięło udział dwóch przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – podinsp. mgr Wiktor Dmitruk, biegły ze specjalności badania chemiczne z zakresu badań GSR oraz mgr inż. Jarosław Rosiak, biegły ze specjalności badania broni i balistyki.
Spotkanie miało charakter sesji wykładowych oraz warsztatów. W trakcie wykładów poruszane były tematy związane z najnowszymi, niepublikowanymi jeszcze pracami badawczymi z zakresu badań broni i balistyki oraz GSR. Część wykładów miało charakter otwartych paneli dyskusyjnych, w trakcie których możliwa była wymiana doświadczenia z ekspertami z innych krajów, a także zapoznanie się z aplikacjami kryminalistycznymi prezentowanymi przez producentów sprzętu analitycznego (Indra, lim Laboratory Imaging, Oxford Instruments, NanoAnalysis, Phenom World, ScannBI Technology – EVOFINDER, Ultra Electronics Forensic Technology).
Jednym z istotnych poruszanych tematów była analiza uzyskanych wyników testów biegłości z zakresu identyfikacji pozostałości powystrzałowych metodą SEM/EDX i ustalenie odległości strzału metodami chemigraficznymi. W obu testach biegłości Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji brało udział i uzyskało zadowalające wyniki. Innym poruszanym zagadnieniem było powiększające się w skali Europy zjawisko dotyczące przerabiania broni alarmowej i gazowej, reaktywacji broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz efekty ujawniania kanałów transferu nielegalnej broni palnej.
W trakcie warsztatów uczestnicy podzieleni na dwie grupy zgodnie z reprezentowanymi specjalnościami kontynuowali dyskusję w grupach ukierunkowanych na dwa tematy: Wprowadzenie do balistyki ran postrzałowych oraz Zarządzanie kontekstem sprawy i informacją kontekstową.
Bliższe szczegóły można znaleźć pod adresem strony internetowej: http://www.moh.gov.cy/moh/sgl/enfsi/enfsi_2015/enfsi.nsf/index_en/index_en?OpenDocument
Kolejne, 23 spotkanie Grupy Roboczej ENFSI Firearms/GSR zostało zaplanowane na wrzesień 2016 roku w Rzymie.
Powrót na górę strony