Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Awans na wyższy stopień policyjny zastępcy dyrektora CLKP

Data publikacji 12.11.2015

Na mocy rozkazu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego z dn. 4 listopada 2015 roku Zastępca Dyrektora CLKP mł. insp. Adam Frankowski został mianowany z dn. 11 listopada 2015 roku inspektorem policji.

Powrót na górę strony