Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Dnia 12 listopada 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości wzięli udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler, Dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk, Przewodniczący Rady Naukowej CLKP i Prorektor ds. Zasobów Ludzkich i Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, dr Katarzyna Girdwoyń, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr Renata Zbieć-Piekarska, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, kierownicy zakładów CLKP i naczelnicy LK KWP/KSP.
Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP kom. dr Renata Zbieć-Piekarska odczytała Decyzję nr 272 Dyrektora CLKP z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia otrzymało 24 kandydatów z 9 specjalności kryminalistycznych:
klasyczne badania dokumentów:
mgr Beata Goc z CLKP
asp. szt. mgr Małgorzata Dylas z LK KWP w Bydgoszczy
st. asp. Piotr Cabański z LK KSP
st. asp. mgr Krystian Krefta z LK KSP
mł. asp. mgr Agata Żołędowska z LK KSP
mł. asp. mgr inż. Sebastian Sztorc z LK KWP w Lublinie
badania zapisów wizualnych:
st. asp. mgr Kamila Nakoneczna z LK KWP z s. w Radomiu
badania informatyczne:
sierż. szt. mgr inż. Michał Parafiniuk z LK KWP w Łodzi
badania broni i balistyka:
sierż. szt. mgr Piotr Nowak z LK KWP w Krakowie
badania mechanoskopijne:
asp. mgr Jakub Sito z LK KWP we Wrocławiu
mł. asp. mgr Stanisław Grabowski z CLKP
mł. asp. mgr inż. Radosław Gortat z LK KWP w Łodzi
mł. asp. mgr inż. Magdalena Damczyk z LK KWP we Wrocławiu
st. sierż. mgr inż. Kamil Puła z LK KWP w Lublinie
st. sierż. mgr Wojciech Barański z LK KWP we Wrocławiu
badania osmologiczne:
dr inż. Katarzyna Burlikowska z LK KWP w Bydgoszczy
badania chemiczne:
sierż. mgr Michał Klepacz z LK KWP w Kielcach
genetyka sądowa:
mgr inż. Anna Sosnowska z LK KWP w Łodzi
sierż. szt. mgr Marta Osiadacz-Szczotka z LK KWP we Wrocławiu
badania daktyloskopijne:
mgr Agnieszka Jukowska z CLKP
st. asp. mgr Konrad Wójcik z LK KSP
mł. asp. mgr Łukasz Tomal z LK KWP w Krakowie
st. sierż. mgr Agnieszka Laskowska z LK KWP w Gdańsku
st. sierż. mgr Bartłomiej Przybysz z LK KWP w Szczecinie.
Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu „Metodyka kształcenia dorosłych: adaptacja zawodowa w relacji uczeń–mistrz” wygłoszonego przez mgr Macieja Wrońskiego, biegłego z zakresu badań daktyloskopijnych Zakładu Daktyloskopii CLKP.
Świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych kandydatom na biegłych wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler.
W drugiej części uroczystości swój wykład dotyczący wpływu nowelizacji kpk na przebieg postępowania przedstawiła dr Katarzyna Girdwoyń.
Szczególne wyróżnienie za najlepiej zdany egzamin końcowy z rąk Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odebrał biegły ze specjalności badania mechanoskopijne mł. asp. mgr Stanisław Grabowski z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Na zakończenie uroczystości Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podziękował za wieloletnią współpracę Pani Cecylii Kuźmie – pracownikowi Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP, która z końcem roku odchodzi na emeryturę.

 

Powrót na górę strony