Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XVII Ogólnopolskie Sympozjum Biegłych Mechanoskopii

W dniach 3–6 listopada 2015 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Hotel Trylogia w Zielonce k. Warszawy odbyło się XVII Ogólnopolskie Sympozjum Biegłych Mechanoskopii.

Organizatorem spotkania był Zakład Broni i Mechanoskopii CLKP. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób, w tym biegli i kandydaci na biegłych z zakresu badań mechanoskopijnych z CLKP i laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP, przedstawiciele Biura Łączności i Informatyki, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i Biura Służby Kryminalnej KGP, Straży Granicznej, wydziałów wywiadu kryminalnego KWP, firm zewnętrznych współpracujących z CLKP przy realizacji różnego rodzaju projektów, a także goście zagraniczni z Niemiec, Białorusi i Węgier. W trakcie sympozjum zaprezentowano ponad 30 wystąpień związanych tematycznie z badaniami mechanoskopijnymi. Zajęcia prowadził kierownik Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP mł. insp. Krzysztof Ćwik.

 

Powrót na górę strony