Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie dyrektorów laboratoriów kryminalistycznych z krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej V4

W dniach 26–27 października 2015 roku w Budapeszcie odbyło się spotkanie dyrektorów laboratoriów kryminalistycznych z krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej V4 zorganizowane przez Węgierski Instytut Kryminalistyki.

Celem spotkania, na którym Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali Dyrektor CLKP insp. dr Waldemar Krawczyk i Zastępca Dyrektora CLKP mł. insp. Adam Frankowski, było omówienie obszarów współpracy pomiędzy laboratoriami kryminalistycznymi z Polski, Czech, Węgier i ze Słowacji. Dyrektorzy laboratoriów dyskutowali o możliwościach wykorzystania sekwencjonatorów następnej generacji (NGS) w badaniach z zakresu genetyki sądowej, a także problematyce badania nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy.
Uczestnicy spotkania zapoznali się również ze strukturą i z zasadami funkcjonowania Węgierskiego Instytutu Kryminalistyki.
Powrót na górę strony