Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie branżowe biegłych z zakresu badań chemicznych i materiałów wybuchowych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

W dniach 13–16 października 2015 roku w ośrodku Centrum Usług Logistycznych „Olimpia” w Poznaniu odbyło się spotkanie branżowe biegłych z zakresu badań chemicznych oraz materiałów wybuchowych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali Zastępca Dyrektora CLKP mł. insp. Adam Frankowski, Kierownik Zakładu Chemii dr Anna Trynda oraz biegli z zakresu wymienionych specjalności.

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomani, nowe metodyki badawcze oraz sposoby identyfikacji związków. Przedstawione zostały również wytyczne grupy ENFSI z zakresu badań mikrośladów i narkotyków oraz najciekawsze i najtrudniejsze przypadki, z którymi biegli policyjnych laboratoriów kryminalistycznych zetknęli się podczas opiniowania.
Powrót na górę strony