Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie biegłych oraz specjalistów ze specjalności techniczne badania dokumentów w ramach 15th EDEWG Business Meeting 2015 w Szkocji

W dniach 15–16 października 2015 roku odbyło się w Glasgow spotkanie grupy roboczej ze specjalności techniczne badanie dokumentów EDEWG w ramach międzynarodowej współpracy laboratoriów kryminalistycznych zrzeszonych w ENFSI.

Pierwszego dnia spotkania odbyły się dwa warsztaty specjalistyczne:  „Evaluative Reporting: Practical Workshop and Panel Discussion”, przeprowadzone przez specjalistów z LKA Nordrhein-Westfalen i Netherlands Forensic Institute, oraz „Security Printing”, przeprowadzone przez specjalistę z De La Rue.
Drugiego dnia odbyły się spotkania w podgrupach roboczych: Security Documents, Analysis of ink and toner, Non-destructive examination of printing products oraz Ink dating, w trakcie których uczestnicy mogli zaprezentować ciekawe przypadki analiz oraz swoje naukowe osiągnięcia w dziedzinie technicznych badań dokumentów. CLKP reprezentował biegły z zakresu technicznych badań dokumentów kom. Hubert Deptuła.
Powrót na górę strony