Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji z Gruzji

W dniach 14–16 października 2015 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji gościło sześciu reprezentantów gruzińskich organów ścigania. W skład delegacji wchodzili Nuzgar Sujashvili – Naczelnik Głównego Wydziału Sądowo-Kryminalistycznego gruzińskiego MSW, Irakli Verulashvili – Kierownik Zakładu Badań Daktyloskopijnych oraz czterech ekspertów z zakresu badań osmologicznych.

Podczas spotkania gości z Gruzji z kierownictwem laboratorium – Dyrektorem CLKP insp. dr. Waldemarem Krawczykiem i Zastępcą Dyrektora CLKP insp. Małgorzatą Kwietniewską –przedstawiono funkcjonowanie polskiego instytutu i zaprezentowano jego dorobek badawczy. Kierownicy jednostek kryminalistycznych zwiedzili także zakłady merytoryczne CLKP i zapoznali się z pracą biegłych, a eksperci wzięli udział w szkoleniu z zakresu badań śladów zapachowych.
Powrót na górę strony