Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe Sympozjum Kryminalistycznych Badań Broni Palnej

W dniach 7–9 października 2015 roku w Singapurze odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Kryminalistycznych Badań Broni Palnej (Interpol Firearms Forensics Symposium – IFFS 2015).

Trzydniowe forum zorganizowane przez Interpol, przy znaczącym udziale firmy Ultra Electronics Forensic Technology (UE FT), w otwartym w 2014 roku Interpol Global Complex for Innovation (IGCI) skupiło ponad 250 przedstawicieli nauk sądowych, ekspertów kryminalistyki i organów ścigania z 67 krajów świata, którzy dokonali przeglądu trendów w przestępczości z użyciem broni palnej oraz dyskutowali o rekomendacjach dla najlepszych praktyk w jej zwalczaniu. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji reprezentowali Zastępca Dyrektora CLKP insp. Małgorzata Kwietniewska, starszy specjalista Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP mgr inż. Jarosław Rosiak, biegły badań broni i balistyki.
W trakcie konferencji poruszano tematy dotyczące technik zbierania danych balistycznych, śledzenia broni palnej, identyfikacji balistycznej, kosztów przestępczości z użyciem broni palnej, wzmocnienia współpracy regionalnej i wymiany informacji, zarządzania śledztwem i przeglądu zidentyfikowanych przypadków. Podkreślono jakie znaczenie dla wszystkich krajów ma korzystanie z udostępnionych przez Interpol globalnych narzędzi umożliwiających śledzenie nielegalnej broni palnej w postaci platformy iARMS (Interpol Illicit Arms Records and Tracing Management System) oraz światowej sieci identyfikacji balistycznej IBIN (Interpol Ballistic Information Network) funkcjonującej na bazie krajowych i regionalnych centr badawcze IBISTRAXHD3D – Bullettrax i Brasstrax dostarczanych przez firmę UE FT.
Towarzyszące konferencji warsztaty poświecone były miedzy innymi aktualnym trendom w technikach przerabiania (konwersji) replik broni palnej, możliwościom wykorzystania druku 3D do wytwarzania broni palnej, technice replikacji materiału dowodowego w postaci łusek i pocisków (Double Casting), zasadom i możliwościom wykorzystania platformy śledzenia nielegalnej broni palnej iARMS, doskonaleniu obsługi i efektywności użytkowania sieci identyfikacji balistycznej IBIN.

 
Powrót na górę strony