Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty z zakresu szacowania wieku zapisów długopisowych

W dniach 7–8 października 2015 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w pracowniach technicznych badań dokumentów i chemicznej odbyły się warsztaty z zakresu szacowania wieku zapisów długopisowych metodą stosowaną w naszym instytucie. Szkolenie przeprowadzili biegli z Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych oraz Zakładu Chemii CLKP.

W zajęciach uczestniczyli specjaliści z Institute of Forensic Science Bratislava i Institute of Criminalistics Prague. Program warsztatów obejmował:
  • Przedstawienie metody szacowania wieku zapisów długopisowych opracowanej w CLKP (narzędzia i materiały do badań, określenie warunków środowiskowych, przesłanki ujemne wykonania badań, wstępna ocena materiału badawczego, typowanie zapisów do badań, pobieranie próbek do badań GC-MS, przygotowanie próbek do badań GC-MS, analiza, interpretacja i opracowanie wyników badań otrzymanych metodą GC-MS, przełożenie uzyskanych wyników badań GC-MS na szacowanie wieku zapisów długopisowych, walidacja i kontrola jakości).
  • Ćwiczenia w zakresie pobierania i przygotowania próbek do badań i przeprowadzania badań GC-MS.
  • Analizę i interpretację uzyskiwanych wyników badań
Spotkanie zapoczątkowało międzynarodową współpracę CLKP z instytutami z Pragi i Bratysławy w zakresie badań dotyczących datowania dokumentów.

 

Powrót na górę strony