Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

17. Spotkanie Grupy Roboczej ENFSI ds. fonoskopii

W dniach 21–25 września 2015 roku w Warszawie odbyło się 17. Spotkanie Grupy Roboczej ENFSI ds. fonoskopii (Forensic Speech and Audio Analysis), jak również konferencja oraz spotkanie grupy projektowej w ramach Programu Monopoly 2011.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji naukowych, uczelni wyższych i policyjnych laboratoriów kryminalistycznych z 16 krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych i Australii.
Podczas spotkania grupy roboczej w dniu 21 września uczestnicy z różnych krajów wymienili się doświadczeniami w obszarze badań fonoskopijnych oraz wysłuchali wystąpień m.in., o właściwościach plików audio, metodach badania autentyczności nagrań, możliwościach poprawienia jakości sygnałów mowy, programach wykorzystywanych do badań fonoskopijnych oraz bazach danych zawierających próbki głosu osób podejrzanych.
W dniach 22–23 września odbyła się konferencja podsumowująca realizowany w ramach Programu Monopoly 2011 projekt dotyczący stworzenia podręcznika dobrych praktyk wykorzystywania półautomatycznej i automatycznej metody rozpoznawania mówców. Uczestnicy konferencji przedstawili swoje doświadczenia z wykorzystaniem ww. metod oraz omówili draft opracowanego w ramach projektu podręcznika.
W dniach 24–25 września odbyło się spotkanie grupy projektowej, która, wykorzystując uwagi i komentarze uczestników konferencji, udoskonaliła opracowany podręcznik dobrych praktyk.
W spotkaniach uczestniczyli biegli fonoskopii z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Powrót na górę strony