Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejskie Forum Jakości 2015 i finał IX edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International

W dniu 28 września 2015 roku w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Jakości 2015, wydarzenie poświęcone zagadnieniom zarządzania, procesom inwestycyjnym i konkurencyjności polskiej gospodarki na zagranicznych rynkach, a także uroczysta gala IX edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International.

W Europejskim Forum Jakości wzięli udział przedstawiciele organizacji rządowych, samorządowych, prezesi firm i instytucji, przedstawiciele instytucji naukowych i uczelni wyższych. Uczestnicy spotkania omawiali zagadnienia związane z unijnymi programami operacyjnymi i funduszami strukturalnymi przyznanymi Polsce w ramach budżetu UE do 2020 r. W dyskusji z udziałem przedstawicieli m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego omówiono programy i narzędzia finansowania inwestycji przygotowane dla przedsiębiorców i samorządów w Polsce, a także problemy i wyzwania, jakie stoją przed beneficjentami dotacji unijnych w Polsce. W dyskusji prowadzonej przez dra inż. Józefa Zakrzewskiego, doktora nauk ekonomicznych, inżyniera, wieloletniego prezesa zarządu Techtrading Group, szefa Rady Dyrektorów Środkowoeuropejskiej Korporacji Przeciwlotniczej, byłego wiceszefa Grupy Bumar (obecnie PHO), kierownika katedry i wykładowcy akademickiego, eksperta w zakresie zarządzania zmianami i usprawnieniami organizacyjnymi oraz projektami UE, wzięli udział m.in. insp. dr Waldemar Krawczyk, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, prof. Czesław Puchalski, Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektorzy szpitali wojewódzkich, a także przedstawiciele firm wspierających procesy pozyskiwania dotacji, jak i przedstawiciele firm będących ich beneficjentami.
Tegoroczne Europejskie Forum Jakości zwieńczyła uroczysta gala finałowa Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015, podczas której uhonorowani zostali Laureaci tego konkursu. Podmioty te wyróżnia wyjątkowa dbałość o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, jak również wdrożone standardy zarządzania. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji otrzymało tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości „Opinia kryminalistyczna”.
 
Powrót na górę strony