Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla urzędników

Dnia 28 września 2015 roku Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji rozpoczęło cykl szkoleń zatytułowanych „Fałszerstwa dokumentów urzędowych – ocena wiarygodności dokumentów”.

Grupą docelową szkolenia są urzędnicy mający do czynienia z dokumentacją składaną przez beneficjentów na różnych etapach realizacji projektów, tj. pracownicy instytucji zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (dwóch departamentów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), instytucji pośredniczących (departamentów innych ministerstw) oraz innych instytucji publicznych (np. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Nafty i Gazu). Szkolenie ma celu zapoznanie urzędników z zagrożeniami fałszerskimi w obszarze dokumentów urzędowych oraz wskazanie metod pozwalających na dokonanie skutecznej oceny wiarygodności i autentyczności dokumentu. Szkolenie przygotowali: st. asp. mgr inż. Anna Przewor – kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP (specjalność: klasyczne badania dokumentów) oraz kom. mgr inż. Huberta Deptuła – ekspert Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych CLKP (specjalność: techniczne badania dokumentów).
Powrót na górę strony