Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu płynnych materiałów wybuchowych

W dniu 25 września 2015 roku w Radomiu na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego odbyło się szkolenie z zakresu płynnych materiałów wybuchowych zorganizowane przez Laboratorium Kryminalistyczne i Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz Zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji w Radomiu.

W ramach szkolenia została przeprowadzona detonacja ładunków wybuchowych w obiektach o dużych gabarytach (m.in. samochodach) oraz oględziny mające na celu zabezpieczenie śladów daktyloskopijnych i chemicznych. Oprócz klasycznych metod ujawniania śladów daktyloskopijnych stosowanych na miejscu zdarzenia podczas szkolenia wykorzystano specjalistyczny namiot do metody cyjanoakrylowej, który powstał w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego pn. „Opracowanie technologii namiotu do ujawniania śladów parami estru kwasu cyjanoakrylowgo”. Zastosowanie ww. sprzętu pozwoliło na szybkie i skuteczne ujawnienie śladów linii papilarnych na przedmiotach w warunkach polowych.
W szkoleniu wzięli udział biegli z Zakładu Daktyloskopii CLKP – Ewa Rogoża i Katarzyna Drzewiecka.
Powrót na górę strony